Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Výběrová řízení

Kompletní servis při zadávání veřejných zakázek.

Dotační služby

Administrace projektu při zpracování žádosti o dotaci.

Administrace změn

Administrace změnových řízení, změn závazku ze smlouvy.