Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

O nás

Společnost KM admin s.r.o. byla založena v roce 2016. Poskytujeme poradenství v oblasti veřejných zakázek a dotací pro veřejné instituce.

Naše vize: Vytvořit lepší veřejný prostor pro život.

Působíme v krásném historickém městě Kroměříži. Zkušenosti jsme nasbírali v minulosti hlavně díky komplexním vodohospodářským projektům pro obce a města, kde jsme se naučili trpělivosti s důrazem na důsledné dodržování pravidel poskytovatelů dotací.

Podílíme se na projektech, které zlepšují veřejný prostor kolem nás. Jedná se o projekty kanalizací, vodovodů, cyklostezek, výstaveb hřišť pro volnočasové aktivity, výsadeb zeleně, revitalizace území atd..

Řešíme financování akcí, celý proces podání žádosti o dotaci, dále výběr dodavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek či pravidel dotačních programů, administraci po dobu realizace a následně v době udržitelnosti projektu.

V poslední době se také velmi intenzivně zabýváme administrací změnových řízení z pohledu splnění povinností vyplývajících z ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Investoři se mnohdy domnívají, že u menších projektů se jich administrace změn (vícepráce/méněpráce) netýká, ale opak je pravdou, a to zejména u dotačních projektů financovaných z EU.

Přenechejte administraci Vašich projektů profesionálům,
v administraci projektů se vyznáme.