CRR – Nejčastější chyby zadavatelů – Prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiných osob

Centrum v rámci své kontrolní činnosti, zaměřené na postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek/zakázek, identifikovalo velmi často se opakující chybu zadavatelů, v důsledku které dochází k ukládání finančních oprav podle přílohy č. 5 OPŽP. Pochybení je definováno obecně, popř. s odkazem na stručné zdůvodnění. Prokazování kvalifikace dodavatele prostřednictvím jiných osob je vnímáno jako porušení § 83 odst. 2 ZZVZ a […]