MMR – Změna zákona o zadávání veřejných zakázek nabyde účinnost již 1.1.2021

Poslanecká sněmovna dne 1.12.2020 schválila zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (sněmovní tisk 678). V části desáté tohoto zákona je pak obsažena zásadní změna zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zásah do § 6 – Zásady zadávání veřejných zakázek – […]