Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

CPV KÓD – OD 15. 1. 2020 NOVÉ PRAVIDLO

Od 15.1.2020 dochází k významné změně validačních pravidel na straně TEDu, což ovlivní i validační pravidla ve VVZ. Změna spočívá v tom, že hlavní CPV kód musí NOVĚ odpovídat předmětu veřejné zakázky, a to dle následujícího pravidla:  

dodávky – CPV kód od 0 do 44 a 48
stavební práce – CPV kód 45
služby – CPV kód od 49 do 98 

Nerespektování tohoto pravidla způsobí, že TED formulář odmítne jako chybný, což  by znamenalo nemožnost uveřejnění formuláře v TEDu, proto bude na straně VVZ upravena validace tak, že nebude možné uveřejnit formulář, pokud nebudou CPV kódy odpovídat NOVÝM pravidlům. Tato změna se týká pouze evropských formulářů, tedy formulářů řady „F“.

zdroj: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Zmena-validacnich-pravidel