Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

IROP – CRR se snaží řešit požadavky na prodloužení lhůt

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby – pokud je to možné – kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.„Ministerstvo pro místní rozvoj i Centrum pro regionální rozvoj ČRubezpečují všechny příjemce z IROP a z programů přeshraniční spolupráce, že budou ke každé žádosti o změnu projektů z důvodů současných omezení proti SARS-CoV-2 přistupovat vstřícně a se snahou maximálně pomoci s realizací projektu. Uvědomují si, že velké množství problémů může mít dopady především na harmonogram a termíny projektů, “ říká ministryně Klára Dostálová.

Protože celý proces administrace projektů je plně elektronický, nedochází k žádnému omezení povolování změn, schvalování monitorovacích zpráv, administrace žádostí o platbu apod. Jedinou změnou je odsunutí fyzických kontrol projektů na pozdější dobu. Pracovníci MMR i Centra jsou ale stále všem příjemcům k dispozici na telefonu či e-mailu.

Regionální pobočky Centra tak i nadále fungují a poskytují servis elektronicky. Podrobnější informace a kontakty najdete na webových stránkách Centra pro regionální rozvoj.
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) intenzivně jedná o aktuální situaci a jejích dopadech i s Evropskou komisí. Pro další informace proto doporučujeme sledovat stránky MMR, Centra a IROP.

Zdroj: MMR