Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

IROP – Střední školy (Výzvy č. 42,43,44)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), dne 30. listopadu 2022 vyhlásilo 42. výzvu IROP – Střední školy – SC 4.1 (MRR), 43.výzvu IROP – Střední školy – SC 4.1 (PR) a 44. výzvu IROP – Střední školy – SC 4.1 (VRR). Výzvy jsou určeny na zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy. Podpořeny budou prioritní projekty v souladu s Regionálními akčními plány jednotlivých krajů. Zaměření výzev se liší dle kategorie regionů – tato 42. výzva je pro projekty na území méně rozvinutých regionů (MRR).

Pro žadatele je připraveno ve výzvách přes 2,73 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), z toho ve 42. výzvě je více než 1,75 mld. Kč. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 30. listopadu 2022 od 14 hodin do 30. září 2025 do 14 hodin. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2027.

Výzvy jsou zaměřeny zejména na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben středních škol (SŠ, SŠ spojené s VOŠ, konzervatoře) ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu. 
Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí.

Zdroj:

Výzva č. 42

Výzva č. 43

Výzva č. 44