Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) se mění na Státní fond podpory investic (SFPI)

Dne 1. června se SFRB na základě zákona č. 113/2020 Sb. změní na Státní fond podpory investic (SFPI). Změna názvu souvisí s rozšířením působnosti Fondu, které bude zahrnovat i podporu regionálního rozvoje a některých činností v oblasti cestovního ruchu. 

Změna názvu v žádném případě nebude mít vliv na práva, povinnosti a závazky Státního fondu rozvoje bydlení. Všechny smlouvy, uzavřené Státním fondem rozvoje bydlení do 31. 5. 2020, zůstávají v platnosti a žádné údaje v nich uvedené se nemění.

V platnosti zůstane i číslo datové schránky, stejně jako telefonické kontakty a poštovní doručovací adresa.

Zdroj: sfrb.cz