Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Výzva – Odstraňování bariér pro obce a města pro rok 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů pro dotační titul:

  • 117D62200 DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
  • 117D62200 DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Harmonogram výzvy

Vyhlášení výzvy: 1. října 2021
Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 28. ledna 2022, 12:00 hod.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků: duben 2022*

Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. září 2022
Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30. září 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023


*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: www.mmr.cz