Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Výzva – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (obce do 3000 obyvatel) pro dotační tituly:

  • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
  • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • 117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
  • 117D8210D Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • 117D8210I Podpora dostupnosti služeb
  • 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 12. října 2020
Ukončení příjmu žádostí: 21. prosince 2020, 12:00 hod

Podrobné informace se dozvíte zde.

Zdroj: mmr.cz