Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

O dotace na vodovody a kanalizace je rekordní zájem. Poptávka převážila nabídku o více než 6 miliard korun

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, čistírny odpadních vod i budování kanalizací. Skončila totiž dotační výzva, na kterou vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí poslední 2,5 miliardy korun z národních peněz.

Konkrétně přišlo 183 žádostí s požadavkem dotace ve výši 6 mld. Kč na stavby kanalizací a čistíren odpadních vod, 55 žádostí s požadavkem dotace 1,5 mld. Kč na intenzifikaci čistíren a 92 žádostí s požadavkem o dotace ve výši 1,3 mld. Kč bylo na stavby vodovodů a vodárenských přivaděčů.

Zdroj: https://www.narodniprogramzp.cz/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=65