Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

OPŽP – Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Dotaci můžete získat na:

  • 1.3.C – Kanalizace – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.3.D – Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod (domácí čistírny odpadních vod nejsou podporovány) – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – pouze v souběhu s 1.6B
  • 1.6.B – Přivaděče (nikoliv ve smyslu propojení vodárenských soustav) a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody – projektová příprava projektů, které budou předložené v rámci OPŽP 2021–2027 – samostatně i v souběhu s 1.3C a 1.3D

Žádosti je možné podávat od 1. září 2020 od 10:00 hod. do 29. ledna 2021 nebo do vyčerpání alokace on-line prostřednictvím informačního systému Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Podrobné informace naleznete zde.

Zdroj: narodniprogramzp.cz