Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

SFŽP – Generátor povinné publicity

Státní fond životního prostředí ČR vychází vstříc příjemcům dotační podpory a pro nové výzvy NPŽP a OPŽP 2021+ spouští webovou aplikaci k automatickému vytváření podkladů povinné publicity. Generátor umožňuje snadnou a okamžitou přípravu tiskových podkladů a výrazně tak urychlí výrobu povinného plakátu, billboardu či pamětní desky.

Generátor povinné publicity SFŽP ČR je dostupný na stránce publicita.sfzp.cz a v současnosti jej využijí úspěšní žadatelé nebo zprostředkovatelé žádostí v následujících programech:

  • Národní program Životní prostředí – nově vyhlašované výzvy od května 2022
  • Národní program Životní prostředí – Národní plán obnovy
  • Národní program Životní prostředí – Zastřešující schéma
  • Nové programové období Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

Zdroj: www.opzp.cz