Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Stručný průvodce zadavatele světem veřejných zakázek – II.díl

Druhý díl publikace, jejímž smyslem je zprostředkovat všem zájemcům o problematiku veřejných zakázek základní informace o zadávacím řízení a jeho průběhu, se tentokrát zaměřuje na jednotlivé druhy zadávacího řízení a radí, co vše by měl zadavatel při výběru konkrétního druhu zvažovat. U každého z druhů řízení jsou uvedeny jednotlivé fáze, které musí zadavatel provést.

Pozornost je dále věnována kvalifikaci dodavatelů a způsobům prokazování základní a profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace. Závěrečnou část průvodce pak tvoří kapitola o hodnocení nabídek, ať už jde o hodnocení na cenu, cenu a kvalitu nebo pokročilejší metody hodnocení, jako jsou například náklady životního cyklu. Text doprovází řada příkladů z praxe a tipy pro zadavatele.

Cyklus informačních materiálů o zadávání veřejných zakázek bude ukončem na začátku příštího roku třetím dílem, který bude věnován zejména postupu zadavatele po podání nabídek, ukončení zadávacího řízení a uveřejňovacím povinnostem.

Odkaz: http://www.uohs.cz/download/Informacni_listy/2019/Infolist_2019_03_pruvodceVZ_II.pdf