Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

ÚOHS – Rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno – Renovace veřejného osvětlení obce Drahanovice

Obec Drahanovice se dopustila přestupku při uzavírání dvou dodatků ke smlouvě na realizaci veřejné zakázky Renovace veřejného osvětlení obce Drahanovice.

Uzavřením dodatků, kterými zadavatel prodloužil termín dokončení prací, umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo bez provedení nového zadávacího řízení.

Uvedený postup mohl ovlivnit výběr dodavatele, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Za tento přestupek byla uložena pokuta ve výši 50 000 Kč, kterou předseda Úřadu svým rozhodnutím potvrdil.

Zdroj: www.uohs.cz