Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Ústavní soud zrušil poplatek za podnět v oblasti veřejných zakázek

Plénum Ústavního soudu zrušilo pro neústavnost svým dnešním nálezem sp. zn. PL. ÚS 7/19 § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.

Napadené ustanovení stanoví poplatkovou povinnost ve výši 10 000 Kč za podání podnětu ÚOHS k zahájení správního řízení z moci úřední za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k níž je v podnětu uvedeno pochybení. V případě nezaplacení poplatku se podnět nevyřizuje, poplatek se nevrací a osvobození od poplatku ani prodloužení lhůty pro zaplacení není přípustné.

Odkaz: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2694-ustavni-soud-zrusil-poplatek-za-podnet-v-oblasti-verejnych-zakazek.html