Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzvu IROP č. 92 „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ s alokací 265 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Výzva je cílena na území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Realizace podpořených projektů musí být ukončena nejpozději 31. srpna 2023.


Zahájení příjmu žádostí:              20. 12. 2019      

Ukončení příjmu žádostí:             13. 3. 2020

Odkaz: https://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-92-Infrastruktura-ZS-pro-uhelne-regiony