Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Výzva – MMR má pro obce na bezbariérové přístupy a projekt Euroklíč 10 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj opět zahájilo výzvu na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo také na distribuci euroklíčů. Ministerstvo má nachystáno pro každou podporu po 5 milionech.

Program Bezbariérové obce má dva podprogramy. Cílem prvního z nich s názvem Odstraňování bariér v budovách domů s  pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů je zajistit podporu investičních a neinvestičních záměrů obcí při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou. Podpora je určena na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z nich, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy sociálních zařízení ve veřejných prostorách a pořizování zdvižných a transportních systémů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

Výzva byla vyhlášena pro dotační tituly:

  • 117D62200 DT 1 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou
  • 117D62200 DT 2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů

Cílem druhého podprogramu nazvaného Euroklíč je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Na podprogram je připraveno 5 milionů Kč.

Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 23. října 2020
Ukončení příjmu žádostí: 8. ledna 2021, 12:00 hod

Více informací zde.

Zdroj: mmr.cz