Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Za NOUZOVÉHO STAVU lze nakupovat roušky, respirátory a dezinfekci i BEZ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

V situaci, kdy jsou výskytem koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 ve zvýšené míře ohroženy životy a zdraví osob nacházejících se na území ČR a kdy byl z tohoto důvodu vládou České republiky vyhlášen podle úst. zák. č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro celé území státu nouzový stav, jistě mnoho zadavatelů řeší otázku, v jakém režimu nakupovat komodity nezbytné pro zvládání tohoto nebezpečí – zejm. dodávky typu roušek, respirátorů, dezinfekce apod.

Více se dočte zde

Zdroj: ÚOHS