SFDI – Výzva – Cyklistické stezky

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu „Cyklistické stezky“. • Příspěvek v maximální výši 85% celkových uznatelných nákladů Akce.•  Termín podání žádostí je 1. února 2021 Oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně je žadatelům doporučeno, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek. Změny Pravidel […]