MZE – Výzva v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen program 129 410). Lhůta pro podání žádosti o podporu v rámci programu 129 410 se stanovuje od 1.4.2021 do 30.9.2021 nebo do […]