MMR – Blíží se konec příjmu žádostí – Komunitní dům seniorů 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty (dále jen „výzva“) pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů (dále také „DT3“). Cílem podpory je vznik […]