MZE – Výzva v rámci podprogramu „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403″). Žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 jsou přijímány od 20. května 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace (doba otevření výzvy […]