MMR – Výzva – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační tituly: 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2021 Lhůta […]