Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Výzva – Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj opět vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační tituly:

  • 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
  • 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Vyhlášení výzvy: 1. 10. 2021

Lhůta pro doručení žádostí:

Zahájení příjmu žádostí: 1. října 2021
Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021, 12:00 hod.
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků květen 2022*

Nejzazší termín pro předložení dokladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace: 30. září 2022
Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30. září 2022
Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu v závislosti na množství podaných žádostí

Více informací najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zdroj: mmr.cz