MPO – Výzvy programu EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení cíle v energetické účinnosti a úsporách energie. Přehled výzev programu EFEKT naleznete na stránkách MPO – EFEKT. Na těchto stránkách jsou také zveřejňovány výzvy […]