Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MPO – Výzvy programu EFEKT

Státní program na podporu úspor energie, tedy „program EFEKT“, vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Je jedním z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu k dosažení cíle v energetické účinnosti a úsporách energie.

Přehled výzev programu EFEKT naleznete na stránkách MPO – EFEKT. Na těchto stránkách jsou také zveřejňovány výzvy Národního plánu obnovy, které se týkají oblasti energetické účinnosti (komponenty 2.2.1, 2.2.2 a 2.5.3).

Zdroj: www.mpo.cz